badania operatorów Bielsko Biała, badania operatorów Bielsko

Ważne badania psychologiczne operatorów

Kiedy wspomina się o badaniach psychologicznych i psychotechnicznych, zwykle kojarzymy z nimi kierowców, ale nie są oni jedyną grupą zawodową, która musi się im poddać. Konieczność ich wykonania ten prawo nakłada również na operatorów koparek, dźwigów, wózków i podobnych maszyn. Dlaczego jest taka konieczność i na czym badania tego typu polegają?

Dlaczego badania operatorów są niezbędne?

Ustawa szczegółowo wskazuje, jakie grupy zawodowe muszą wykonać badania psychologiczne i psychotechniczne. Są to przede wszystkim zawody, w których wysoka sprawność psychofizyczna ma znaczenie dla bezpieczeństwa – samego pracownika i innych osób. Ponadto, jeśli chodzi o okoliczności, w których korzysta się z maszyn budowlanych i dźwigów, stosunkowo często zdarzają się wypadki, a duża część z nich wywołana jest przez błąd człowieka: brak koncentracji czy zbyt wolną reakcją na bodźce. Zdolności te zmniejszają się wraz z wiekiem, a także z powodu pracy w uciążliwych warunkach, a praca operatora do takiej się zalicza, i z tego powodu wykonywanie takich testów jest wymagane.

Jak przebiegają badania operatorów?

Testy, jakim poddaje się operatorów i kierowców, opierają się w znacznej mierze na tym samym. Bada się po pierwsze wzrok, nie tylko ogólnie, ale także jeśli chodzi o widzenie zmierzchowe oraz umiejętności wzrokowo – ruchowe, a ponadto poziom koncentracji, prędkość reakcji oraz zdolność oceny odległości. Ważna jest również przerzutność uwagi. Badania robi się, odpowiadając na pytania testowe NIE lub TAK, a także za pomocą specjalnej aparatury. Zazwyczaj nie zabierają one więcej czasu niż 30 minut.
Jeśli chodzi o to, jak długo testy są ważne, to jest to uzależnione przede wszystkim od wieku osoby badanej. Przeważnie są to trzy-cztery lata, zaś w przypadku osób powyżej pięćdziesiątego roku życia – jeden-dwa lata.

Nasze dane adresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]