Tłumaczenia pisemne i ustne z języka rosyjskiego

Skieruj się tutaj po więcej informacji o tłumacz przysięgły rosyjski Kraków.

Ostatnie lata to okres przypływu do naszego kraju pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Przeważają wśród nich Ukraińcy oraz Rosjanie. To powoduje, że pojawiło się zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którego używa również znaczny odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są niezbędne do rozpoczęcia studiów lub zatrudnienia w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich przypadkach są niezbędne?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do przekładu różnego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu czy Rosji. Należą do nich między innymi świadectwa maturalne i ukończenia szkół, dowody osobiste oraz prawa jazdy, certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, a także akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe czy rejestracji pojazdów.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym spoczywa duża odpowiedzialność. Tym samym, by wykonywać ten zawód, trzeba uzyskać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien być absolwentem studiów lingwistycznych, a w następnej kolejności zdać państwowy egzamin potwierdzający jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest ponadto posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej oraz pełna zdolność prawna.

Nasze dane adresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]