Rozwój pracowników – jak o niego zadbać?

Skieruj się na https://bit.ly/2w6pIwQ, aby odnaleźć informacje o rozwoju kompetencji pracowników.

Wzrasta grono pracodawców, którzy dostrzegają, że rozwój pracowników w dużym stopniu ma wkład w sukces całego przedsiębiorstwa. Zmotywowana załoga zaopatrzona w duży wachlarz umiejętności miękkich to przecież najważniejszy fundament każdej firmy.

Rozwój pracowników – efektywne techniki szkoleń

Audyt personalny pracowników pozwalający na ewaluację ich indywidualnych kwalifikacji i predyspozycji może pomóc właścicielowi firmy w kompletowaniu kadry, która będzie gotowa na różne wyzwania. Za pomocą sesji AC/DC wykonanej przez doświadczonego specjalistę można ujawnić, który z pracowników wykazuje zdolności kierownicze i będzie odpowiednim liderem zespołu. Audyty Assessment Center/Development Center mogą być wykonywane na różne sposoby – przykładowo w postaci sesji grupowych oraz indywidualnych. W trakcie audytów z pracownikami wykorzystywane są uznane techniki szkoleniowe, jak np. omówienie konkretnego przypadku (case studies), zadania grupowe, wywiady oraz symulacje. Dzięki nim można odkryć skryty potencjał zespołu i wspomóc rozwój pracowników. Po przeprowadzeniu sesji AC/DC można kontynuować pracę z załogą w formie coachingu.

Etapy audytu AC/DC

Kompetentny audyt jest rozdzielona na parę faz. Zaczyna się od analizy kompetencji niezbędnych do wypełniania danej funkcji w przedsiębiorstwu. Później audytor przygotowuje narzędzia, które będą zastosowane podczas sesji. Kolejnym etapem jest zasygnalizowanie celów sesji oraz tego, co chce się za jej sprawą wypracować. Równie istotne jest też miejsce, w którym będą poprowadzone sesje z zespołem – powinno ono zapewniać komfort, który wspomoże realizację celów audytu. Sama sesja AC/DC (indywidualna lub grupowa) jest przeprowadzana przez doświadczonych doradców, którzy są psychologami. Sesja trwa od 4 do 6 godzin. Po jej zakończeniu Klient dostaje spersonalizowany, drobiazgowy protokół, w którym znajduje się analiza kompetencji audytowanych osób, wyliczone są ich mocne strony i podane są informacje, jak należy przeprowadzić dalszy rozwój pracowników. Audyt zamyka feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]