Na cenę tłumaczeń ma wpływ wiele czynników – sprawdź jakie

Zobacz więcej informacji o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego na tlumaczalnia.pl.

Na skuter otwarcia się Polski na firmy z większości państw świata zwielokrotniło się zapotrzebowanie na usługę przekładu. Codziennie biura tłumaczeń sporządzają multum specjalistycznych i zwykłych przekładów na mniej bądź bardziej powszechne języki, zarówno na zamówienie klientów biznesowych, jak i statystycznych obywateli.

Pomimo, że w internecie bez trudu można wyszukać darmowe narzędzia oferujące translację, nadal nie wyręczą one zawodowych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich oferty jest nieraz obligatoryjne, np. jeśli musimy dostarczyć poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach próbujemy orientacyjnie obliczyć cenę przekładu. Co więc wpływa na koszt tłumaczeń?

Czynniki mające wpływ na ostateczną cenę przekładu

Na to ile docelowo zapłacisz za tłumaczenie dokumentu wpływ mają wyszczególnione poniżej elementy:
1. Kierunek przekładu. Przekład z innego języka na język polski jest co do zasady o kilkadziesiąt procent tańszy aniżeli translacja na język obcy.
2. Język, na który bądź z którego planujemy przetłumaczyć dokument. Przekład z modnych języków germańskich (niderlandzki, angielski) albo romańskich (portugalski, francuski) będzie z reguły tańszy niż translacja z rzadziej spotykanych wśród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (chińskiego, wietnamskiego) lub słowiańskich (m.in. ukraińskiego, słoweńskiego, rosyjskiego).
3. Termin ukończenia tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, gdy potrzebujemy czegoś “od ręki” musimy przygotować się na wyższe ceny.
4. Poziom trudności tłumaczenia lub zagadnienia, których dotyczy dokument. Przekład umów handlowych, opracowań medycznych albo prac akademickich wyceniana jest wyżej, bowiem tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością słownictwa charakterystycznego dla danej specjalizacji, ale też stosowną wiedzę, by poprawnie rozumieć tekst wyjściowy i nie popełnić przy przekładzie niedopuszczalnych pomyłek.

Czym różni się przekład przysięgły od tłumaczenia zwykłego?

Warto podkreślić, iż tłumaczenie wszelkiego rodzaju dokumentów jak np. paszport czy świadectwa szkolne (zaświadczenie ukończenia kursu, dyplom licencjata), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie tytułuje się przysięgłym, ponieważ tłumacz obligatoryjnie uwierzytelnia go stemplem z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, w którym zaznacza czy tłumaczenie wykonano z oryginału, odpisu lub kopii, jak również nadaje mu oddzielny numer. Tłumacze przysięgli zazwyczaj określają stały cennik za translację najpopularniejszych dokumentów i świadectw, z kolei w przypadku nieodzowności zamówienia tłumaczenia przysięgłego innych pism, cenę usługi oblicza się od długości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie poświadczonym jest to 1125 znaków.

Nasze dane adresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]