Faktura proforma – czym jest i czy jest wiążąca?

Na https://ihpweb.pl/co-to-jest-faktura-proforma/ odnajdziesz więcej szczegółów o tym, co to znaczy faktura proforma.

Wszyscy, którzy prowadzą własną firmę, ale również i gros osób realizujących zakupy w sieci, spotkali się przynajmniej raz z fakturą proforma. Nie wszyscy jednak wiedzą, czym faktycznie jest ten dokument i co go odróżnia od typowej faktury.

Faktura proforma – dowód księgowy czy handlowy?

Po łacinie pro forma oznacza „prowizorycznie”, dlatego nierzadko można spotkać się z objaśnieniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I rzeczywiście, taka faktura nie jest dokumentem księgowym, wobec tego nie uwzględnia się jej w księdze przychodów i rozchodów bądź w ewidencji księgowej. Wypada aczkolwiek zachować ją na przykład w celu dopełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma winna być traktowana raczej jako dowód handlowy, będący rodzajem propozycji jakiejś oferty. Nie jest dowodem wykonania usługi czy nabycia artykułów, a więc zgodnie z ustawą o VAT nie wywołuje następstw w obszarze podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest wiążąca? Nie, ponieważ tyczy się sprzedaży czy też usługi, która jeszcze nie została zrealizowana, tym samym warunki transakcji w niej przedłożone mogą wciąż być zmienione.

Fakturę proforma trzeba wyraźnie oznakować

Faktura proforma wygląda i posiada te same elementy co faktura VAT, miedzy innymi:

  • miejsce i datę,
  • dane kontrahentów (wystawcy oraz odbiorcy),
  • nazwę towarów czy też usług, będących przedmiotem transakcji (wespół z określeniem ich ilości, jednostek miary itd.),
  • wartość brutto oraz netto (zarówno poszczególnych towarów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) zapisana także słownie,
  • informacja o kwocie ewentualnych rabatów,
  • stawka oraz naliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • określenie terminu wniesienia opłaty,
  • określenie przewidywanej daty dostarczenia towaru bądź realizacji usługi.

Żeby nie było żadnych problemów z odróżnieniem tego dokumentu od ostatecznej faktury VAT, wywołującej konsekwencje podatkowe, taką fakturę trzeba oznakować wyraźnie w tytule określeniem “PRO FORMA”. Trzeba też pamiętać, iż ten typ faktury nie zwalnia z konieczności dostarczenia klientowi wiążącej faktury VAT. Co kluczowe, faktury proforma nie wystawia się w przypadku, kiedy klient uiści w całości opłatę za przedmiot transakcji czy też przeleje zaliczkę.