bezpłatny generator not księgowych 40 euro

Dłużnik nie płaci w terminie? Wypróbuj bezpłatny generator not księgowych

Przedsiębiorcy na pewnym etapie swojej działalności zazwyczaj trafiają na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za otrzymane przez nich faktury w wyznaczonym terminie. Jeszcze dekadę temu był to znaczny problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie od 2013 roku w razie wystąpienia opóźnień we wniesieniu opłaty polskie ustawodawstwo daje możliwość wystawiania opieszałym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro.

Kiedy zgodnie z ustawą można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, iż wierzyciel może dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależna jest od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należności nie są wyższe niż 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, ale nie przekraczającym 50 tys. zł, wierzyciel od 2020 r. jest z kolei uprawniony do wystawienia notę na kwotę 70 euro, zaś gdy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Co istotne, taką notę można wystawić dłużnikowi od razu po wystąpieniu opóźnienia spłaty, w dodatku bez konieczności uprzedniego upomnienia o przekroczeniu terminu. Trzeba jednakże zastanowić się czy wystawienie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 (lub więcej) euro nie zepsuje budowanych często przez wiele lat dobrych relacji partnerskich. Przecież opóźnienie we wniesienia należności może być kwestią krótkotrwałych kłopotów z wypłacalnością albo zwyczajnego przeoczenia dłużnika, a nie jego rozmyślnym zabiegiem. Z tej właśnie przyczyny, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych etapów procedury upominawczej.

Bezpłatny generator not księgowych na 40 euro – gdzie szukać?

W chwili, gdy wierzyciel ostatecznie decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna szukać informacji, w jaki sposób trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem obowiązująca ustawa mówi o nocie w euro. Odpowiedź na to pytanie ustawodawca zawarł we wspomnianym wyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w PLN oblicza się biorąc za podstawę średni kurs euro obwieszczony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin wniesienia opłaty za świadczenie pieniężne.

Wszystkich zainteresowanym rekomendujemy wypróbowanie bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego bezpłatnie na stronie Flobo – autorskiego narzędzia do obsługi należności w firmach, które wyposażone jest także w skuteczny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]