Automatyczna windykacja należności – poznaj skuteczne rozwiązanie

Wejdź na https://flobo.io/automatyczna-windykacja/, aby odnaleźć informacje dotyczące windykacji faktur.

Może być dużo różnych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą w terminie za wykonaną usługę. Problem z przeterminowanymi fakturami dotyczy zarówno właścicieli firm, którzy świadczą usługi B2B, jak również przedsiębiorstwa z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Cykliczne monitowanie nieterminowego kontrahenta – o windykacji polubownej

Przedsiębiorca starć się dojść niespłaconych należności poprzez proces windykacji długu. Chociaż określenie to prawie każdemu negatywnie się kojarzy, po prawdzie oznacza to procedurę w ramach której podejmuje się wobec dłużnika szereg czynności dopuszczone w obowiązujących przepisach. Czynności te dążą do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, to znaczy regularne monitowanie dłużnika i przypominanie o obowiązku wniesienia opłaty. Gdy taka forma windykacji nie przyniesie efektu, następną możliwością jest windykacja sądowa. Jeśli firma współpracuje z kilkudziesięcioma czy wręcz z kilkuset klientami i co miesiąc wypisuje podobną liczbę faktur i paragonów, prawdopodobieństwo, że jakiś procent opłat nie będzie przelany w ustalonym terminie z pewnością się zwiększa. W uporządkowaniu całej procedury księgowania wpłat pomaga polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która posiada też moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – procedura przypominania o obowiązku opłacenia faktury

Aplikacja Flobo nie tylko sprawdza, czy na rachunek bankowy wpłynął przelew od klienta, ale w razie potwierdzenia jej braku w określonym terminie, inicjuje ona proces przypominania o obowiązku opłacenia faktury. Przedsiębiorca wykorzystujący tę aplikację może ustawić własne scenariusze działań wszczynanych względem nieterminowych klientów, definiując m.in. odstęp czasu między wiadomościami upominającymi. Notyfikacja o zbliżającym się terminie zapłaty za fakturę emitowana jest z aplikacji również przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w ciągu minionego kwartału dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem bądź którzy nie zapłacili faktury w terminie w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jeśli upomnienia nie przyniosą efektów, kolejnymi krokami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez robota Flobo jest przesłanie noty księgowej o równowartości 40 €, a później zgłoszenie informacji o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Na koniec, jeżeli wyliczone powyżej działania będą nieefektywne, Flobo przekaże sprawę do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na monitorowanie wpływających należności, a po pewnym okresie skutkuje również istotną poprawą terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]