Alternatywa dla metody memoriałowej – o metodzie kasowej

Skieruj się tutaj jeżeli jesteś zainteresowany metodę kasową.

Osoby z własną działalnością gospodarczą zazwyczaj rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku VAT powstaje w chwili wystawienia faktury za sprzedaż towaru albo usług. Niestety w takim wypadku urząd skarbowy nie interesuje się czy na konto płatnika VAT wpłynęła należność od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT wynika nie wcześniej niż po uzyskaniu opłaty od kontrahenta.

Metoda kasowa – sposób na zachowanie płynności finansowej firmy

Nieterminowość w przelewach należności to nie rzadkość. Osoby prowadzące działalność gospodarczą czasem spotykają się z sytuacją, gdy muszą co jakiś czas monitować kontrahenta odnośnie zapłaty za wykonane usługi lub sprzedane produkty. Gdy to zdarza się cyklicznie, nawet bardzo dobrze radząca sobie firma może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie opłacić należnych podatków na czas i w rezultacie narazić się na wysokie grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Szczęśliwie tzw. mali przedsiębiorcy, a więc firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczył razem z podatkiem dwóch milionów euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej zawieszając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do momentu otrzymania od kontrahenta uzgodnionej opłaty. Mając na uwadze wymieniony wyżej limit z tej metody może skorzystać stanowcza większość naszych właścicieli firm, jednak muszą oni mieć świadomość, iż korzystanie z tej metody rozliczenia działa także w odwrotnym kierunku. Tym samym jeżeli sami mają trudności z dotrzymaniem terminów płatności, nie mogą potrącić podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie zapłacą stosownej należności. O zamiarze skorzystania z metody kasowej należy powiadomić urząd skarbowy dostarczając formularz VAT-R. Wymagane jest też przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i odpowiednie umieszczenie na każdej wydanej fakturze adnotacji “metoda kasowa”.

Z jakiego powodu biura rachunkowe odradzają średnim przedsiębiorstwom metodę kasową?

Rozliczenie podatku VAT metodą kasową jest nierzadko odradzana niewielkim firmom przez obsługujące je biura rachunkowe. Zwykle powodem tego jest problem z regularnym monitorowaniem wpływających należności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza przecież do dokładnego ich pilnowania, by nie przegapić terminu uiszczenia podatku. W przypadku działalności, które wysyłają miesięcznie nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to kłopot. Ale już przy kilkuset fakturach nadzór wpłat wpływających na rachunek firmowy może zajmować nawet parę godzin dziennie. Dla takich przedsiębiorstw rekomendowanym rozwiązaniem, które gwarantuje minimalizację prawdopodobieństwa błędów przy księgowaniu i oszczędność czasu, jest zastosowanie aplikacji do automatycznego monitoringu należności, jaką jest Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]