Regulamin:
§1 Definicje:
Strona/Serwis – w tym przypadku odnosi się do www.toplista10.pl
Administrator (w skrócie Admin) – mózg strony
Newsman – prawa i lewa ręka strony
Użytkownik – zarejestrowany użytkownik strony
Gość – niezarejestrowana osoba odwiedzająca stronę
Ban – kara nałożona na Użytkownika za zlekceważenie i łamanie zasad Regulaminu
Nick – nazwa Użytkownika
Avatar – obrazek przypisany Użytkownikowi

§2 Postanowienia ogólne:
2.1 Admin ma zawsze racje.
2.2 Jeśli jakimś cudem użytkownik uzna, że admin nie ma racji, powinien wrócić do zapoznania się z pierwszym punktem obecnego paragrafu.
2.3 Twórcy regulaminu zastrzegają sobie prawo do jego zmiany.
2.4 Strona ma charakter otwarty. Każdy zarejestrowany użytkownik dalej zwany Użytkownikem może umieszczać na stronie dowolną treść oraz odnośniki do innych źródeł, chyba, że regulamin stanowi inaczej w przypadkach szczególnych.
2.5 Ani admin, ani newsman nie odpowiadają za treści pozostawione na stronie przez Użytkowników.
2.6 Obraza władz strony (tj. Admina czy newsmana) skutkuje banem w trybie natychmiastowym.
2.7 Pozostałe postanowienia, które nie zostały ujęte w tym regulaminie są zawarte w innych regulaminach poszczególnych podmiotów oraz konstytucji i prawie państwowym.
2.8 Regulamin wchodzi w życie wraz z umieszczeniem go na stronie.
2.9 Pod nieobecność Admina obowiązki i prawa przejmuje jego zastępca dalej zwany Newsmanem.

§3 Prawa i obowiązki:
3.1 Każdy, bez względu na rasę, kolor ma prawo do odwiedzania strony. Ani psy, ani koty nie powinny być represjonowane z powodu odwiedzania tejże strony.
3.2 Każdy ma obowiązek przestrzegać regulaminu oraz zachowywać kulturę osobistą podczas komunikowania się na stronie z innymi Użytkownikami i Goścmi.
Ponadto:
3.3 Użytkownik
3.4 Gość
3.5 Prawa władz strony zostały już opisane w powyższych punktach
3.6 W przypadku zbanowania lub usunięcia konta, władze strony decydują o przeznaczeniu zawartości pozostawionej przez użytkownika.

§4 Korzystanie ze strony:
4.1 Dodawać propozycje piosenek można poprzez odpowiednią zakładkę
4.2 Na stronie znajdują się dane dotyczące nazwy wykonawców, ich utworów oraz gatunek muzyczny
4.3 Odnośniki umożliwiające zapoznanie się z utworem są własnością Użytkowników, bądź Użytkownik posiada zgodę na umieszczanie odnośnika w tym miejscu
4.4 Zarówno goście jak i użytkownicy (będzie to odpowiednio odznaczane) mogą komentować aktualności autorstwa newsmana.
4.5 Profile Użytkowników oraz dodane piosenki mogą być komentowane przez zarejestrowanych użytkowników
4.6 Za dodawanie piosenek do bazy danych oraz dodawanie komentarzy można uzyskać awans na kolejny poziom, co wiąże się z otrzymaniem dodatkowych głosów na listę przebojów
4.7 Zaangażowanie użytkownika wpływa na ilość głosów.
4.8 Nieprawidłowe podanie tytułu, wykonawcy lub odnośnika powoduje utratę zdobytych punktów.
4.9 Gość ma do dyspozycji 5 głosów dziennie
4.10 Głosy odnawiają się codziennie
4.11 Lista przebojów resetuje się codziennie zachowując ustawienie utworów z poprzedniego notowania oraz dostając na start głosy (10 za 1 miejsce, 9 za 2 itp.)

§5 Działania zakazane:
5.1 Kategorycznie zabrania się:
5.2 Niezastosowanie się do pkt 5.1 niniejszego regulaminu skutkować będzie Banem

§6 Ban:
6.1 Pod pojęciem Ban rozumie się zablokowanie, bądź usunięcie konta Użytkownikowi nieprzestrzegającemu postanowień niniejszego regulaminu.
6.2 Użytkownik, na którego został nałożony Ban zostaje pozbawiony wszystkich przywilejów, które zostały określone w pkt 3.3 niniejszego regulaminu, bądź jego konto zostaje całkowicie i nieodwołalnie wykasowane z bazy danych.
6.3 Dopuszcza się nałożenie okresowego Bana o czasie:
6.4 O stopniu przewinienia decyduje rada złożona z Admina i Newsmana
6.5 Jeżeli okresowy Ban nie przywoła do porządku Użytkownika wtedy stosuje się kasację konta. Wcześniej jednakże stopniowo zwiększa się okres Bana. Daje się Użytkownikowi 3 szanse na poprawę.

Regulamin opracował yaro. Poprawki nałożył dKc.